Лента RTW-5000PW-3528-120-24 Nature5000 (11mm, 9.6W, IP65) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65)